Zakres obowiązków wykonywanych
w częstotliwości na życzenie Wspólnoty:

1 x w miesiącu

 • Kontrola drożności wpustów i rur spustowych oraz ich czyszczenie (dach, garaże, tereny zewnętrzne)
 • Kontrola i utrzymanie drożności systemu odwadniania i kratek ściekowych
 • Nadzór nad pracami związanymi z instalacją elektryczną w częściach wspólnych nieruchomości
 • Sprawdzenie i oczyszczenie rynien i koryt odwadniających
 • Kontrola elementów małej architektury (np. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci)
 • Sprawdzenie prawidłowości działania zabezpieczeń elektrycznych bram zgodnie z kartami materiałowymi (gwarancyjnymi) bram
 • Kontrola wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST we wszystkich tablicach i rozdzielniach obsługujących część wspólne
 • Kontrola poprawnego działania automatyki oświetleniowej (regulacja czujek, kalibracja fotokomórek)
 • Sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów na dachu wraz z wykonaniem pomiarów prądów pobieranych przez silniki wentylatorów
 • Kontrola stanu technicznego budynków pod względem konserwacyjnym
 • Mycie i czyszczenie opraw lamp na klatkach schodowych, korytarzach
 • Wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej
 • Usuwanie przyczyn wraz z wymianą uszkodzonych końcówek w obwodzie administracyjnym i liniach zasilających budynku oraz tablicach i rozdzielniach osiedlowego oświetlenia ulicznego (w zakresie i czasie nieobjętym gwarancją i rękojmią)
 • Dokonywanie odczytów i ewidencja wszystkich liczników głównych, kontrola prawidłowości ich działania i przekazanie odczytów Zamawiającemu

1 x na kwartał

 • Przegląd stanu drożności instalacji kanalizacyjnej za pomocą rewizji
 • Kontrola prawidłowości pracy separatorów i pomp
 • Sprawdzenie akumulatorów i baterii – w razie konieczności wymiana baterii i usunięcie usterek akumulatorów (zasilanie SSP i systemu CCTV)
 • Czyszczenie wpustów dachowych i filtrów przy wpustach, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z dachu (np. gałęzi, liści, śmieci)
 • Kontrola stanu pokrycia dachowego oraz zamontowanym na nim urządzeń
 • Kontrola i czyszczenie wentylatorów w garażach

1 x na pół roku

 • Konserwacja uszczelek ślusarki aluminiowej zgodnie z instrukcją użytkowania budynków
 • Kontrola ślusarki aluminiowej w garażu w pomieszczeniach wspólnych zgodnie z instrukcją użytkowania
 • Kontrola instalacji centralnego ogrzewania w częściach wspólnych (sprawdzenie szczelności odpowietrzników)
 • Sprawdzenie nagrzewnic
 • Sprawdzenie akumulatorów wszystkich urządzeń przez nie zasilanych, a razie potrzeby ich naprawa
 • Kontrola pokrycia dachowego, sprawdzenie szczelności hydroizolacji
 • Przegląd, czyszczenie i konserwacja urządzeń małej architektury zwłaszcza przed i po okresie zimowym
 • Utrzymywanie w czystości i sprawności technicznej skrzynek rozdzielczych, tablic elektrycznych na piętrach i głównych, zabezpieczanie ich przed dostępem osób niepowołanych, sprawdzenie ewentualna naprawa umocowania przewodów elektrycznych
 • Wymiana filtrów w wentylacji mechanicznej w częściach wspólnych
 • Dokonywanie odczytów i ewidencja liczników zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania kontrola prawidłowości ich działania i przekazanie odczytów Zamawiającemu (w razie potrzeby na zlecenie Zamawiającego częściej

1 x na rok

 • Smarowanie bezkwasowym olejem maszynowym wszystkich części ruchomych ślusarki aluminiowej
 • Sprawdzenie funkcjonowania okuć i wykonanie niezbędnej regulacji docisków ślusarki aluminiowej
 • Sprawdzenie osadzenia elementów złącznych okuć ślusarki aluminiowej
 • Kontrola uszkodzeń warstwy lakieru na ślusarce aluminiowej
 • Kontrola stanu izolacji instalacji wod.-kan. zwłaszcza w garażu
 • Zabezpieczenie instalacji wod.-kan. przed zimnem
 • Czyszczenie i płukanie zasobników c.w.u. oraz regularne spuszczanie pewnej ilości wody (do osiągnięcia stałej temperatury),w szczególności po awariach i remontach, przerwach w dostawie CWU
 • Przygotowanie instalacji c.o. do uruchomienia sezonu grzewczego oraz kontrola instalacji po jego zakończeniu

Realizacje napraw

Podejmij
współpracę
z Fachowcy 24

W firmie Fachowcy24 wiemy, jak poważne i uciążliwe mogą być niektóre usterki, dlatego w trosce o komfort naszych klientów jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu.