Obsługa techniczna
nieruchomości

Gwarantujemy wsparcie 24/7

W firmie Fachowcy24 wiemy, jak poważne i uciążliwe mogą być niektóre usterki, dlatego w trosce o komfort naszych klientów jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu.

Dbamy o bezpieczeństwo i komfort

Obsługa techniczna nieruchomości to przede wszystkim duży obowiązek. W naszej firmie Fachowcy24 dokładamy wszelkich starań, aby każde zlecenie było wykonane w najwyższym standardzie, a także w krótkim czasie.

Obsługa techniczna  nieruchomości to wykonywane na bieżąco obowiązki:

 • Nadzór nad firmami wykonującymi czyszczenie i przegląd separatorów, pomp, gaśnic i hydrantów, deratyzacji
 • Sprawdzenie parametrów pracy wymiennikowni MPEC (przegląd roczny nie dotyczy)
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem systemu SSP i utrzymanie sprawności instalacji ppoż.
 • Sprawdzanie w okresie zimowym grubości pokrywy śnieżnej (w okresach kiedy jest śnieg), zwłaszcza na dachach
 • Zawieszanie i zdejmowanie flag na wszystkie święta państwowe
 • Montaż dekoracji świątecznych
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń zamontowanych na dachach budynków
 • Nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmy serwisujące windy
 • Kontrola zasilania wszystkich urządzeń w budynkach zasilanych w akumulatory i baterie
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych (ze środków Zamawiającego) przyrządów wymienionych w trakcie prac konserwacyjnych i podczas pogotowia awaryjnego
 • Usuwanie usterek awarii nie mieszczących się w zakresie i okresie gwarancyjnym
 • Usuwanie awarii we wszystkich instalacjach w częściach wspólnych
 • Natychmiastowe zabezpieczenie miejsc, w których powstało zagrożenie dla bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia użytkowników budynków i terenu wokół budynków
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji
 • Natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego o zaistniałej awarii, niezwłoczne podejmowanie w niezbędnym zakresie robot związanych z zabezpieczeniem miejsc wystąpienia awarii oraz informowanie zamawiającego o przewidywanych kosztach i sposobie jej usunięcia
 • Poszukiwanie firm do usuwania usterek w częściach wspólnych, których usuniecie wykracza poza zakres niniejszej umowy oraz gwarancji i rękojmi
 • Zapewnienie otwarcia bram garażowych w sytuacji ich zablokowania w pozycji otwartej (zapewnienie możliwości wyjazdu z garażu w ciągu 2 godziny od momentu zgłoszenia)
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonanych prac awaryjnych z rozliczaniem materiałowym jako załącznik do faktury

Realizacje napraw

Podejmij
współpracę
z Fachowcy 24

W firmie Fachowcy24 wiemy, jak poważne i uciążliwe mogą być niektóre usterki, dlatego w trosce o komfort naszych klientów jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu.