Wewnętrzna instalacja
centralnego ogrzewania

Doprowadzenie do pełnej sprawności wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (od wymiennika do odbiorników w lokalach) zapewniając stałą dostawę ciepła do lokali poprzez m.in.:

 • Uzupełnienie czynnika grzewczego w instalacji wewnętrznej c.o. w przypadku spadku ciśnienia w instalacji
 • Uszczelnienie lub wymiana zaworów na pionach i poziomach oraz zaworów grzejnikowych
 • Wymiana uszczelek
 • Wymiana kryzy dławicy w podłączeniach gwintowych i kołnierzowych
 • Wymiana śrubunków
 • Montaż lub wymiana odpowietrzników
 • Wymiana skorodowanych lub uszkodzonych złączek
 • Wymiana uszkodzonych grzejników

Dodatkowo w skład naszej oferty wchodzi:

 • Wymiana gałązek od pionu do grzejników, które w trakcie eksploatacji uległy awarii
 • Wymiana odpowietrzników na pionach
 • Zamurowanie bruzd, przekuć, itp. powstałych przy usuwaniu awarii
 • Uporządkowanie miejsca wykonywania prac (w tym usuniecie gruzu i złomu)
 • Plombowanie ciepłomierzy po usterkach i awariach, powiadomienie Zamawiającego o konieczności ich legalizacji
 • Konserwacja instalacji i urządzeń CO (płukanie rur i grzejników instalacji, uszczelnianie i wymiana zaworów grzejnikowych, podpionowych i pozostałych na instalacji c.o., z zaworami odcinającymi i odwodnieniami na rozdzielaczach włącznie w zakresie nieobjętym gwarancją i rękojmią)
 • Usuwanie przecieków na instalacji CO i rozdzielaczach
 • Kontrola węzła cieplnego po stronie niskich parametrów zgodnie z instrukcja użytkowania i konserwacji
 • Wykonywanie pomiarów ciśnienia instalacji, aby funkcjonowały zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Usuwanie przecieków na pionach i poziomach instalacji CO, wymiana rurociągów do 3 m.b.
 • Uzupełnianie izolacji przewodów CO do 3 m.b.
 • W razie podejrzeń nielegalnego poboru ciepła z instalacji wewnętrznej niezwłoczne powiadomienie Zleceniodawcy (zarządcy)

Realizacje napraw

Podejmij
współpracę
z Fachowcy 24

W firmie Fachowcy24 wiemy, jak poważne i uciążliwe mogą być niektóre usterki, dlatego w trosce o komfort naszych klientów jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu.