Zakres usług serwisowych
dla instalacji elektrycznych

Doprowadzenie do pełnej sprawności wewnętrznej instalacji elektrycznej zapewniając stałą dostawę energii dla mieszkańców budynku oraz obwodu administracyjnego poprzez m.in.:

 • Usuwanie awarii pod tablicą licznikową oraz na zaciskach śrubowych wejścia i wyjścia gniazda bezpiecznikowego zabezpieczenia przedlicznikowego
 • Mocowanie wiszących przewodów elektrycznych i teletechnicznych
 • Ustalenie przyczyny zaniku napięcia (dostawy prądu) i jeżeli to możliwe usunięcie usterki
 • Wymianę upalonych końcówek na przewodach elektrycznych
 • Zabezpieczenie miejsc po wyrwanych kasetach domofonowych
 • Zamurowanie bruzd, przekuć, itp. powstałych przy usuwaniu awarii
 • Uporządkowanie miejsca wykonywania prac w tym usunięcie gruzu i złomu
 • Montaż tymczasowej instalacji elektrycznej w celu zapewnienia oświetlenia administracyjnego, w przypadku awarii przekraczającej -w/w. zakres
 • Naprawa i wymiana opraw, wyłączników, przycisków oświetleniowych
 • Wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych tablicowych w obwodzie administracyjnym danego budynku (w zakresie i czasie nie objętym gwarancją)

Dodatkowo w skład naszej oferty wchodzi:

 • Wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym budynku
 • Wymiana i uzupełnianie brakujących dekli w puszkach elektrycznych, telefonicznych
 • Wykrywanie i likwidacja nielegalnych podłączeń do obwodów administracyjnych i obwodów zasilających
 • Wymiana żarówek i świetlówek w oprawach lamp, współpraca z Zakładem Energetycznym, udział w odczytywaniu zużycia energii elektrycznej
 • Kontrola i naprawa osprzętu elektroinstalacyjnego
 • Naprawa uszkodzeń kabli energetycznych w zakresie obwodu administracyjnego
 • Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych
 • Segregacja zużytych świetlówek, lamp i sprzętu elektroenergetycznego podlegających utylizacji
 • Wydawanie opinii technicznych dotyczących stanu technicznego urządzeń
 • Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (zarządcy) o nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych instalacji i urządzeń
 • Konserwacja i regulacja podgrzewania podjazdów do garaży (w miarę potrzeb)
 • Odczyty liczników elektrycznych (administracyjnych i garażowych)

Realizacje napraw

Podejmij
współpracę
z Fachowcy 24

W firmie Fachowcy24 wiemy, jak poważne i uciążliwe mogą być niektóre usterki, dlatego w trosce o komfort naszych klientów jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu.