Wewnętrzna instalacja
zimnej i ciepłej wody użytkowej

Doprowadzenie do pełnej sprawności wewnętrznej instalacji wodociągowej (od wodomierza głównego do ujęć wody w lokalach) zapewniając stały dopływ wody do lokali poprzez naprawdę awaryjnych przecieków instalacji.

 • Uszczelnienie zaworów lub Wymiana zaworów i głowic
 • Zabezpieczenie nieszczelnych poziomów i pionów
 • Usuwanie niedrożności wodomierzy, wymiana uszczelek i uszczelnienie
 • Plombowanie wodomierzy po usunięciu awarii (plomba)
 • Rozmrażanie i usuwanie skutków zamrożenia instalacji lub urządzeń
 • W razie podejrzeń nielegalnego poboru wody z instalacji wewnętrznej niezwłoczne powiadomienie Zleceniodawcy (zarządcy)
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonanych prac awaryjnych z rozliczaniem materiałowym jako załącznik do faktury

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna

Doprowadzenie do pełnej sprawności kanalizacji wewnętrznej zapewniając stałe odprowadzenie ścieków z lokali poprzez m.in.:

 • Usuwanie niedrożności przy kanalikach kanalizacji do pierwszej studzienki licząc od strony budynku
 • Czyszczenie i udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych wewnątrz budynków (części wspólne)
 • Uszczelnianie połączeń instalacji kanalizacyjnej
 • Rozmrażanie i usuwanie skutków zamrożenia instalacji
 • Usuwanie awarii pomp w zamkniętej części garażu
 • W razie konieczności odpompowanie wody za pomocą dodatkowych pomp
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonanych prac awaryjnych z rozliczaniem materiałowym jako załącznik do faktury

Realizacje napraw

Podejmij
współpracę
z Fachowcy 24

W firmie Fachowcy24 wiemy, jak poważne i uciążliwe mogą być niektóre usterki, dlatego w trosce o komfort naszych klientów jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu.